Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASZUBAKI.PL

 § 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy kaszubaki.pl prowadzony jest przez:

        Książkoczuli Kinga Lanc, ul. Rajska 42g, 84-230 Rumia, NIP 5882118395, e-mail: kaszubaki@kaszubaki.pl

        - dalej: Sprzedawca.

 1. Do umowy między Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie. Umowa zawarta jest w języku polskim.

 

§ 2. Definicje

 1. Formularz Zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konto- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kaszubaki.pl
 10. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 3. Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 4. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia (założenie Konta). W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy hasła i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie poznaje hasła i nie ma technicznych możliwości poznania hasła.
 2. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w sklepie.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wykorzystanie odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodać go do Koszyka,
 • przejść do Koszyka, wybrać formę dostawy i płatności, a następnie potwierdzić wybór przez przycisk „Zamawiam”,
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury,
 • kliknąć przycisk “Podsumowanie” oraz potwierdzić zamówienie klikając przycisk „Potwierdzam zakup”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

 

§ 6. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, w dowolnej formie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Konsument wskaże inny sposób zwrotu środków.
 8. Jeżeli zwrot Produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), Sprzedawca przekaże na adres email Konsumenta informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych Sprzedawca odeśle na wskazany adres zwrotny Produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

§ 8. Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówione rzeczy bez wad fizycznych, zmniejszających ich wartość lub użyteczność.
 2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 3. Warunkiem wymiany Produktu lub zwrotu środków jest odesłanie wadliwych rzeczy na adres Sprzedawcy podany w § 1.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca według wyboru Klienta, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwego Produktu:

        - wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, lub

        - zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar. 

 1. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

§ 6. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupujących są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży oraz (jeśli Kupujący dokonał zapisu podając swój adres e-mail) w celu przesyłania newslettera.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  e) przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl